Téarmaí & Coinníollacha

Téarmaí Slots4play.com – ár suíomh Gréasáin a úsáid (úsáideoirí ag brabhsáil) (féach bun an leathanaigh le haghaidh cláir chleamhnaithe). Chomh maith leis sin molaimid duit ár gcuid Leathanach Príobháideachta & Beartais sula dtosaíonn tú ag úsáid ár seirbhísí.

Ní mór duit a bheith Gamble Aware agus má tá Cearrbhachas Fadhbanna faigh comhairleoir le do thoil!

Roinnt rudaí ar chóir duit a bheith ar an eolas roimh imirt ar ár suíomh Gréasáin Soghluaiste agus Deisce:

Léigh na téarmaí úsáide seo go cúramach, le do thoil, sula dtosaíonn tú ar shuíomh Gréasáin Slots4play.com a úsáid. Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin, cuireann tú in iúl go nglacann tú leis na téarmaí úsáide seo agus go n-aontaíonn tú cloí leo. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí úsáide seo, le do thoil staon ó úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin.

CAIDREAMH FAISNÉISE FAISNÉISE POSTED & SÉANADH

Cuirtear na hábhair atá ar ár suíomh Gréasáin ar fáil chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní mhaíonn siad gur comhairle dhlíthiúil nó ghairmiúil eile iad agus ní bheifear ag brath orthu mar sin.

ROCHTAIN AR ÁR LÁITHREÁN

Ceadaítear rochtain ar ár suíomh Gréasáin ar bhonn laethúil, agus coimeádann muid an ceart an tseirbhís a chuirimid ar fáil ar ár láithreán a tharraingt siar nó a leasú gan fógra (féach thíos). Ní bheidh muid faoi dhliteanas mura bhfuil ár suíomh ar fáil ag am ar bith nó ar feadh tréimhse ar bith ar chúis ar bith.

ÁR ATHRUITHE LÁITHREÁIN RÉIMSE

Tá sé mar aidhm againn ár suíomh a nuashonrú go rialta, agus d’fhéadfadh an t-ábhar a athrú ag am ar bith. Má bhíonn gá leis, is féidir linn rochtain ar ár láithreán a chur ar fionraí, nó é a dhúnadh gan stad. D'fhéadfadh aon ábhar ar ár láithreán a bheith as dáta ag aon am ar leith, agus níl aon oibleagáid orainn an t-ábhar sin a nuashonrú.

ÁR DLITEANAS

Cuirtear an t-ábhar ar taispeáint ar ár suíomh Gréasáin ar fáil gan aon ráthaíochtaí, coinníollacha ná barántas maidir lena chruinneas. A mhéid a cheadaítear le dlí, eisiaaimid go sainráite leis seo, agus tríú páirtithe a bhfuil baint acu linn:

- Gach coinníoll, barántas agus téarmaí eile a d’fhéadfadh a bheith intuigthe murach sin le reacht, faoin dlí coiteann nó le dlí an chothromais.

- Aon dliteanas as aon chaillteanas nó damáiste díreach, indíreach nó iarmhartach a thabhaíonn aon úsáideoir i dtaca lenár suíomh nó i dtaca le húsáid, neamhábaltacht úsáid, nó torthaí úsáide ár láithreáin, aon láithreáin ghréasáin atá nasctha leis agus aon ábhair sa phost air, lena n-áirítear, gan teorainn aon dliteanas as:

- caillteanas ioncaim nó ioncaim;

- gnó a chailleadh;

- brabúis nó conarthaí a chailleadh;

- cailliúint coigiltis réamh-mheasta;

- cailliúint sonraí;

- dea-thoil a chailleadh;

- bainistíocht amú nó am oifige; agus maidir le haon chaillteanas nó damáiste eile de chineál ar bith, cibé áit a éireoidh agus cibé acu de bharr tort (lena n-áirítear faillí), sárú conartha nó eile, fiú más féidir a thuar, ar choinníoll nach gcuirfidh an coinníoll seo cosc ​​ar éilimh ar chaillteanas nó damáiste do do mhaoin inláimhsithe. nó aon éilimh eile ar chaillteanas airgeadais díreach nach n-eisiatar le haon cheann de na catagóirí atá leagtha amach thuas.

Ní chiallaíonn sé seo tionchar acu ar ár dliteanas i leith báis nó gortú pearsanta a eascraíonn as ár faillí, ná ár ndliteanas le haghaidh mífhaisnéis chalaoiseach nó mífhaisnéis maidir le hábhar bunúsach, ná aon dliteanas eile sin nach féidir a eisiamh nó a theorannú faoi dhlí infheidhme.

FAISNÉIS FAOI TÚ AGUS DO FÍSÍ AR ÁR LÁITHREÁN FEITHICÍ, HACKING AGUS CIONTA EILE

Ní mór duit mí-úsáid a bhaint as ár suíomh trí víris, trojans, péisteanna, buamaí loighce nó ábhar eile a thabhairt isteach a bhfuil mailíseach nó díobhálach ó thaobh na teicneolaíochta de. Níor chóir duit iarracht a dhéanamh rochtain neamhúdaraithe a fháil ar ár suíomh, an freastalaí ar a bhfuil ár suíomh stóráilte nó aon fhreastalaí, ríomhaire nó bunachar sonraí atá nasctha lenár suíomh. Ní féidir leat ionsaí a dhéanamh ar ár suíomh trí ionsaí diúltach seirbhíse nó ionsaí dáilte seirbhíse a dháileadh.

Tríd an bhforáil seo a shárú, dhéanfá cion coiriúil faoin Acht um Mí-Úsáid Ríomhairí 1990. Cuirfimid aon sárú den sórt sin in iúl do na húdaráis forfheidhmithe dlí ábhartha agus comhoibreoimid leis na húdaráis sin trí d'aitheantas a nochtadh dóibh. I gcás sárú den sórt sin, tiocfaidh deireadh le do cheart chun ár suíomh a úsáid láithreach.

Ní bheidh muid faoi dhliteanas as aon chaillteanas nó damáiste a tharlóidh mar gheall ar ionsaí dáilte seirbhíse, víris nó ábhar dochrach teicneolaíoch dáilte eile a d'fhéadfadh do threalamh ríomhaireachta, cláir ríomhaireachta, sonraí nó ábhar dílsithe eile a ionfhabhtú mar gheall ar do láithreán a úsáid nó chun aon ábhar atá curtha suas air a íoslódáil, nó ar aon láithreán gréasáin atá nasctha leis.

NAISC Ó ÁR LÁITHREÁN

Sa chás go bhfuil naisc ar ár suíomh le suíomhanna agus acmhainní eile a sholáthraíonn tríú páirtithe, soláthraítear na naisc seo mar eolas duit féin amháin. Níl aon smacht againn ar ábhar na suíomhanna nó na n-acmhainní sin, agus ní ghlacaimid aon fhreagracht astu ná as aon chaillteanas nó damáiste a d’fhéadfadh teacht aníos as d’úsáid astu. Agus tú ag teacht ar shuíomh trínár suíomh Gréasáin molaimid duit a dtéarmaí úsáide agus a mbeartais príobháideachta a sheiceáil chun comhlíonadh a chinntiú agus chun a chinneadh conas a fhéadfaidh siad do chuid faisnéise a úsáid.

DLÍNSE AGUS DLÍ IS INFHEIDHME

Beidh dlínse neamh-eisiatach ag cúirteanna Shasana maidir le haon éileamh a eascróidh as, nó a bhaineann le cuairt ar ár láithreán.

Déanfar na téarmaí úsáide seo agus aon díospóid nó éileamh a eascraíonn astu nó i dtaca leo nó a n-ábhar nó a bhfoirmiú (lena n-áirítear díospóidí neamh-chonarthacha nó éilimh) a rialú agus a fhorléiriú de réir dhlí Shasana agus na Breataine Bige.

SAORÁLACHA

Is féidir linn na téarmaí úsáide seo a leasú tráth ar bith tríd an leathanach seo a leasú. Ceaptar go seiceálfaidh tú an leathanach seo ó am go ham chun aird a thabhairt ar aon athruithe a rinneamar, mar go bhfuil siad ceangailteach ort. D'fhéadfaí forálacha nó fógraí a fhoilsítear in áiteanna eile ar ár láithreán a chur in ionad roinnt de na forálacha sna téarmaí úsáide seo.

Téarmaí idir Slots4play.com agus Cláir Affiliate

Má dhéanann an clár Affiliate bearradh, baint imreoirí nó athrú stats sa chlár aff tá sé de cheart againn a mbranda a chur ar fionraí nó a bhaint dár suíomh Gréasáin.

Má chuireann an clár Affiliate moill ar íocaíocht chleamhnaithe níos mó ná 3 mhí, agus má dhéantar an próiseas seo arís mí i ndiaidh míosa coimeádaimid an ceart an clár a bhaint.

Agus muid ag nascadh le do théarmaí caithfidh tú banna a dhéanamh lenár dtéarmaí freisin.

Táillí comhtháthaithe - NÍL INFHEIDHME.

Is féidir téarmaí a nuashonrú an t-am ar fad agus tá sé de dhualgas ort an leathanach seo a sheiceáil ó am go ham.

Go raibh maith agat,

DO MHÚINTEOIRÍ

Má tá aon imní ort faoi ábhar atá le feiceáil ar ár suíomh, téigh i dteagmháil le [chris[at]slots4play.com].